Προγραμμα

07.00 – 08.00 ROCK & ROLL

08.00 – 10.00 ΠΡΩΙΝΟ ΕΣΠΡΕΣΑΚΗ    ΑΚΗΣ ΧΟΥΝΤΟΥΡ

10.00 – 11.30 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΟΧΛΟΥΝ

11.30 – 13.30 G-Poly ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ
G-Poly SHOW

13.30 – 16.00 MIX ΞΕΝΑ

16.00 – 18.00 ΞΕΝΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΕΣΠΡΕΣΑΚΗ
ΑΚΗΣ ΧΟΥΝΤΟΥΡ

18.00 – 20.00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΜΕ ΤΟΝ DISC JOKEY GALAXY

20.00 – 21.30 G-Poly ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ (επαναληψη)
G-Poly SHOW

21.30 – 11.30 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ (επαναληψη)
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΟΧΛΟΥΝ

00.00 – 07.00 ΞΕΝΕΣ ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ